Termit ja mittayksiköt

Polttopuu on katkottu ja halottu uunivalmis polttopuu, jota käytetään kotitalouksien puulla lämmitettävissä laitteissa, kuten liesissä, takoissa ja keskuslämmityskattiloissa. Polttopuu on tavallisesti katkottu yhtenäiseen mittaan, tavallisesti 15 cm:stä 100 cm:iin.

Pilke (klapi, lapu, klappi) on karsitusta pyöreästä puusta valmistettu 0,2 – 0,5 – metriseksi katkaistu ja halkaistu tai aisattu polttopuu. Yleisimmin pilke pilkotaan 25:n, 33:n tai 50 cm:n pituuteen. Lyhyemmät, 25 ja 33 cm pitkät polttopuut on yleensä tarkoitettu saunan ja takkojen lämmittämiseen, kun taas pidemmät, 50 cm pitkät puut ovat leivinuuneissa ja keskuslämmityskattiloissa käytettäviä polttopuita.

Halko on noin metrin mittainen, kahteen tai neljään osaan halkaistu tai aisattu polttopuu. Halkoa käytetään sujuvamman käsiteltävyytensä ansiosta välivaiheena pilkkeen teossa.

Pilkkeen halkaisijan (D) ja pituuden (L) määritys.

sjdg

Kuutiometri (m3) on kuutio, jonka jokainen sivu on yhden metrin mittainen.

Kiintokuutiometri (k-m3) on kuutio, joka on umpipuuta. Kiintokuutiometristä käytetään myös nimeä kiintomotti.

Pinokuutiometri (p-m3) tarkoittaa kuutiometrin kokoista polttopuupinoa. Pinokuutiometristä käytetään myös nimeä pinomotti.

Irtokuutiometri (i-m3) tarkoittaa kuutiometriä vastaavaa määrää polttopuuta heiteltynä esim. traktorin lavalle. Irtokuutiometristä käytetään myös nimeä heittokuutiometri tai heittomotti.

Energiavertailu

Yksi irtokuutiometri (i-m3) kuivaa koivupilkettä sisältää energiaa 1010 kWh.

Alla olevat polttoainemäärät ovat energiasisällöltään yhtä suuret. 

 

Polttoaine

Määrä

Kuiva koivupilke

1,0 irto-m3

Kuiva koivupilke

0,6 pino-m3

Hake

1,3 irto-m3

Pelletti

0,3 irto-m3

Kevyt polttoöljy

0,1 m3(= 100 litraa)

 

Kun koivupilkeen määrä jaetaan kymmenellä, saadaan sillä korvattavissa oleva öljymäärä.
(Laskelmassa on käytetty bruttoenergiasisältöä. Eri polttimissa ja tulisijoissa on erilaiset hyötysuhteet, mistä johtuen todellinen korvaavuus voi vaihdella.)

 

Taulukko. Pientalojen eri lämmitysjärjestelmien lämmönhintoja

Lämmönlähde

Hinta (sis. alv)

Kaukolämpö

6,32 c/kWh 1)

Pelletti

6,58 c/kWh 2)

Pilke (koivu)

6,21 c/kWh 3)

Sähkö 1 (jatkuvatoiminen lämmitys)

11,25 c/kWh 4)

Sähkö 2 (osittain varaava lämmitys)

10,48 c/kWh 4)

Sähkö 3 (muu kuin lämmityssähkö)

13,79 c/kWh 4)

Öljy

10,93 c/kWh 5)

 

Polttoaineiden hintatiedot: 

1) Energiateollisuus: Kaukolämmön hintatilasto 1.7.2010

2) Tilastokeskus: Puupelletin kuluttajahinta 11/2010 5,26 c/kWh . Lämmön hinta laskettu 80% hyötysuhteella.

3) Halkoliiteri.com: koivu, kuiva, 33 cm, keskihinta 4,97 c/kWh ilman kuljetuskustannusta. Lämmön hinta laskettu 80% hyötysuhteella.

4) Energiamarkkinavirasto: Sähkön hintatilasto 1.12.2010

5) Öljy- ja kaasualan keskusliitto: Öljytuotteiden kuluttajahintaseuranta 15.12.2010 9,29 c/kWh. Lämmön hinta laskettu 85% hyötysuhteella.